نمایندگی های فروش
پخش شهر
آدرس: استان سمنان - شهر شاهرود - شهرک ولیعصر - نبش ولیعصر دوم غربی ( بانک ملی قدیم)
تلفن ها:
023-32310143

شرکت کسری
منطقه آزاد انزلی- شهرک صنعتی شماره 2- میدان تلاش- خیابان سوم غربی
کد پستی: 4313159966
ایمیل واحد صادرات
©2023 Caspian Hair Color, All Right Reserved