نمایندگی های فروش
مجید دستخوش
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - استان فارس – شیراز – بخش مرکزی – محله لب اب – خیابان حسینی – خیابان آستانه—مجتمع بین الحرمین – پلاک B طبقه اول – واحد 40
تلفن ها:
071-37363488

شرکت کسری
منطقه آزاد انزلی- شهرک صنعتی شماره 2- میدان تلاش- خیابان سوم غربی
کد پستی: 4313159966
ایمیل واحد صادرات
©2024 Caspian Hair Color, All Right Reserved