نمایندگی های فروش
فروشگاه آرایشی و بهداشتی بصام
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - میدان ساحل- بلوار ساحل-مجتمع تجاری دیپلمات- غرفه 3
تلفن ها:
076-44461285

شرکت کسری
منطقه آزاد انزلی- شهرک صنعتی شماره 2- میدان تلاش- خیابان سوم غربی
کد پستی: 4313159966
ایمیل واحد صادرات
©2023 Caspian Hair Color, All Right Reserved