نمایندگی های فروش
عمده فروشی دیاری
آدرس: استان آذربایجان غربی - شهر ارومیه - خیابان طالقانی- کوچه شماره 10 (شهید کاظم موثق) -چهار راه- طبقه همکف
تلفن ها:
044-32388226

شرکت کسری
منطقه آزاد انزلی- شهرک صنعتی شماره 2- میدان تلاش- خیابان سوم غربی
کد پستی: 4313159966
ایمیل واحد صادرات
©2023 Caspian Hair Color, All Right Reserved